48x28.jpg

Objavljene kandidacijske liste za lokalne izbore
Autor Yerre   
Subota, 02 Svibanj 2009 19:18
foto: Moslavina INFO Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavilo je kandidacijske liste za Gradsko vijeće Kutine, gradonačelnika Kutine, Općinsko vijeće Popovče, načelnika općine Popovača, Općinsko vijeće Velike Ludine i načelnika općine Velika Ludina. Ovdje donosimo navedene liste i pozivamo vas na izbore članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati 17. svibnja 2009. godine. Liste za područje Kutine, Popovače i Velike Ludine potražite u nastavku.

 

GRAD KUTINA

Koalicija stranaka
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS
Hrvatska stranka prava - HSP
Hrvatska seljačka stranka - HSS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
Nositelj liste: MIJO ŠEPAK
Kandidati:
1. MIJO ŠEPAK, dipl. ing., HRVAT, EK.FRANKOPANA 48, HUSAIN. 100044558, KUTINA
2.DAMIR BERNAT, dipl, ing., HRVAT, VINOGRADSKA 104, KUTINA, 15758704, KUTINA
3.MARIJA VIZNER. dipl. ing., HRVATICA, K.P.KREŠIMIRA IV 33/3, KUTINA. 103682061, KUTINA
4.JOZO BILOBRK, HRVAT, K.P.KREŠIMIRA IV 7/5, KUTINA, 101150363, KUTINA
5.ĐURĐICA ABRAHAM, dipl. oec, HRVATICA, R. BOŠKOVIĆA56, KUTINA, 100557032, KUTINA
6.ZLATKO BABIĆ, dipl. ing., HRVAT, MATE LOVRAKA 20, KUTINA, 102801526, KUTINA
7.BISERKA STOJIĆ, mr. sci., HRVATICA, K.P.KREŠIMIRA IV 47, KUTINA,. 101377420, KUTINA
8.BRANKA KABELKA, oca, HRVATICA, K.P.KREŠIMIRA IV 7, KUTINA, 100741993, KUTINA
9.ANTUN VELCL, dipl. ing., HRVAT, K. ZVONIMIRA 5, KUTINA, 100030347, KUTINA
10.MARIO VIDOVIĆ, dipl. ing., HRVAT, 1. FUMIĆA 63, REPUŠNICA, 101760681, KUTINA
11.MARIJAN BALAŠKO, HRVAT, B.I.MAŽURANIĆA 50, B. JARUGA, 101490032, KUTINA
12.BRANKO MARIJANOVIĆ, HRVAT, KRČEC 7, ILOVA, 100329303. KUTINA
13.ŽELJKO ANTOLOVIĆ, ing., HRVAT, KAT ČAIRE 21, 15540212, KUTINA
14.FRANJO RUMBAK, HRVAT, LIPA 23, REPUŠNICA. 100143660, KUTINA
15.DAMIR MARKUŠ, HRVAT, ILOVSKA 18, KUTINA, 14390568, KUTINA
16.DANIJEL VDOVIĆ, ing., HRVAT, ĐURE SUDETE 5, KUTINA, 15397980, KUTINA
17.MARIJAN BOROJEVIĆ, dipl. ing., HRVAT , ŠARTOVAČKO BRDO 6, ŠARTOVAC, 102430725, KUTINA
18.MILENA DOTLIĆ, SRPKINJA, GARIĆKA 49, MIKLEUŠKA, 100734291, KUTINA
19.TOMISLAV SELETKOVIĆ, dipl. ing., HRVAT, M.KRLEŽE 31, KUTINA, 103191552, KUTINA

Hrvatska kršćanska demokratska unija - HKDU

Nositelj liste: TOMISLAV ANDRIC Kandidati:
1.TOMISLAV ANDRIĆ, HRVAT, A. HEBRANGA 11/3,KUTINA, 101816075, KUTINA
2.DUBRAVKO KOHEK, HRVAT, VINOGRADSKA 35,REPUŠNICA, 103682108, KUTINA
3.ZORICA POPOVIĆ, HRVATICA, A. HEBRANGA 7/2,KUTINA, 15715841, KUTINA
4.ŽEUKO ROSIĆ, HRVAT, MEĐURIĆ 140-A,14993134, KUTINA
5.NATAŠA MRVOŠ-ČALUŠIĆ, HRVATICA,KOLODVORSKA 15, KUTINA, 103327708, KUTINA
6.ŽEUKO POPOVIĆ, HRVAT, A. HEBRANGA 7/2,KUTINA, 15541212, KUTINA
7.ŽEUKO MILKOVIĆ, HRVAT, MIHANOVIĆEVA 86,KUTINA, 14472172, KUTINA
8.INES ŠTEFANAC, HRVATICA, NAFTAPLINSKA 25,GOJLO, 102923606, KUTINA
9.DARKO KOHEK, HRVAT VLAHE BUKOVCA 6,KUTINA, 102491385, KUTINA
10.MARIN JEI.INEK. HRVAT, PAKRAČKA 3, KUTINA,103171077, KUTINA
11.ANDREJ SIMUNOVIĆ, HRVAT, A. ŠENOE 14.KUTINA, 102360031, KUTINA
12.MATIJA MANHART, HRVAT, KNEZA TRPIMIRA 1/2,KUTINA, 103087577, KUTINA
13.DAROO PETRAVIĆ, HRVAT, ŠARTOVAČKO BRDO 4, ŠARTOVAC, 102181938, KUTINA
14.LJILJANA KOHEK, HRVATICA, VLAHE BUKOVCA 6,KUTINA, 15559177, KUTINA
15.IVAN PAL, ROM, S. RADIĆA 360, KUTINA,101153413, KUTINA
16.MIRJANA PAŽULIĆ, HRVATICA, VINOGRADSKA 43,REPUŠNICA, 101395906, KUTINA
17.MARKO PAŽULIĆ, HRVAT, VINOGRADSKA 43,REPUŠNICA, 102819634, KUTINA
18.MARKO ORŠUŠ, ROM, S. RADIĆA 308, KUTINA,102682345, KUTINA
19.MAKSIMILIJAN ŠAFTA, HRVAT, R. BOŠKOVIĆA 50,KUTINA, 15497418, KUTINA

Koalicija stranaka
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Hrvatska narodna stranka - HNS
Demokratski centar - DC
Stranka demokratske akcije - SDA
Nositelj liste: ZDRAVKO HAS
Kandidati:
1.ZDRAVKO HAS, HRVAT, V NAZORA 125, KUTINA, 30108730, KUTINA
2.DAMIR PETRAVIĆ, HRVAT, KUTINSKA LIPA 167, KUTINA, l5046447 KUTINA
3.VLADIMIR RUMIŠEK, HRVAT, M. GUPCA 20, KUTINA, 100l35594, KUTINA
4.NIKOLA DOMITROVIĆ, HRVAT, PAKRAČKA 10, KUTINA, 33468352, KUTINA
5.DRAGICA VASIĆ, HRVATICA, G. BARONA 24, KUTINA, J3337997, KUTINA
6.ĐURO PETRINEC, HRVAT, R.DONASSYJA 6, KUTINA, 5540014, KUTINA
7.IVAN NEKVAPIL, HRVAT, KOLODVORSKA 43, KUTINA, 33430470, KUTINA
8.ZLATKO BOSAK, HRVAT, LJ. GAJA 20, REPUŠNICA, 32711770, KUTINA
9.MELITA RADOČAJ MAŠIĆ, HRVATICA, STARO BRDO 68, [USAIN, 102157077, KUTINA
10.SULEJMAN MRKIĆ, MUSLIMAN, MAŽURANIĆEVA 217, B. JARUGA, 102935785, KUTINA 11.VEDRAN OSTOJIĆ, HRVAT, NIKOLE TESLE 14, KUTINA, 102957706, KUTINA
12.NURA MUDROV, BOŠNJAKINJA, M. DRVARIĆA 1, KUTINA 102307733, KUTINA
13.GORAN SPORĆIĆ, HRVAT, M. KRLEŽE 41, KUTINA, 101522196, KUTINA
14.NENAD TURČINOVIĆ, SRBIN, NOVLJANSKA 6, KUTINA, 15343643, KUTINA
15.DANIJELA ABRAMOVIĆ, HRVATICA, SELSKA 53,KUTINICA, 103229405, KUTINA
16.IGOR POMPER, HRVAT, A. HEBRANGA 16, KUTINA,103549652. KUTINA
17.DUNJA PODVALEJ, SRPKINJA, M. GUPCA 23. KUTINA,101102860, KUTINA
18.BRANKICA OŽANIĆ, HRVATICA, BRAĆE PERKOVIĆA61, ILOVA, 14325437, KUTINA
19.JOSIP CEROVEC, HRVAT, VINOGRADSKA 65, KUTINA,100144817, KUTINA

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KUTINE

[b]1.Koalicija stranaka[/b]
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS
Hrvatska stranka prava - HSP
Hrvatska seljačka stranka - HSS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
Nositelj liste: MIJO ŠEPAK

2.Hrvatska kršćanska demokratska unija - HKDU
Nositelj liste: TOMISLAV ANDRIĆ

3.Koalicija stranaka
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Hrvatska narodna stranka - HNS
Demokratski centar - DC
Stranka demokratske akcije - SDA
Nositelj liste: ZDRAVKO HAS

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA KUTINE

1. Kandidat: DAMIR PETRAVIĆ
Zamjenik kandidata: DRAGICA VASIĆ
Zamjenik kandidata: BOŽIDAR MAŠIĆ
Koalicija stranaka
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Hrvatska narodna stranka - HNS
Demokratski centar - DC
Stranka demokratske akcije - SDA

2. Kandidat: DAVOR ŽMEGAČ, mr. sc.
Zamjenik kandidata: ŽELJKO UZEL, ing. jgrađ.
Zamjenik kandidata: VLADIMIR MIČETIC, dr. med.
Koalicija stranaka
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS
Hrvatska stranka prava - HSP
Hrvatska seljačka stranka - HSS
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU

 

OPĆINA POPOVAČA

 Predložene liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Popovača i objavljuju kako slijedi:
1. Koalicija stranaka
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
HRVATSKA SOCIJALNA LIBERALNA STRANKA-HSLS
NOSITELJ LISTE: JOSIP DRAGANIĆ
1. Josip Draganić, Hrvat, Gornja Gračenica, Željeznička 4, 101241375 Kutina
2. Mijo Dvoržak, Hrvat, Stružec, Srednje selo 3, 101178964, Kutina
3. Mijo Pedić, Hrvat, Popovača, Hrvatskog preporoda 4. 100075494 Kutina
4. Mirjana Novak, Hrvatica,Osekovo, Trg kraljice hrvata 2, 103395665 Kutina
5. Marija Starčević, Hrvatica, Popovača, Voćarska 6, 100647137 Kutina
6. Stanislav Andlar, Hrvat, Gornja Jelenska, Jelengradska 61 a 101183906 Kutina
7. Nikola Nović, Hrvat, Popovača, Sisačka 149, 100055502 Kutina
8. Krešimir Dolenčić, Hrvat, Voloder, Trg sv. Antuna 19 102883108 Kutina
9. Josip Kolarić, Hrvat. Donja Gračenica, Moslavačka 18, 100068666 Kutina
10. Jadranko Venturin, Hrvat, Potok, Sredanija 19, 101166502 Kutina
11. Dražen Kocet, Hrvat, Donja Vlahinička, Zagrebačka 96, 103216144 Kutina
12. Ivana Poleto, Hrvatica, Popovača, Bana Jelačića 1, 101569878 Kutina
13. Ante Abaz, Hrvat, Stružec, Belavina 1, 101581333 Kutina
14. Željko Petters, Hrvat, Voloder, Donji Krivaj 19, 100343364 Kutina
15. Željko Ložar, Hrvat, Gornja Jelenska 78, 15540217 Kutina
16. Tihana Buić, Hrvatica, Podbrđe 26, 103030851 Kutina
17. Dragutin Bošnjak, Hrvat, Osekovo, Donje selo 41, 101044134 Kutina
18. Boris Horvat, Hrvat, Potok, Čavorija 92,100168853 Kutina
19. Andrija Ričko, Hrvat, Popovača, Ravnik 73a, 102843799 Kutina

2. HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP
NOSITELJ LISTE: JOSIP MIŠKOVIĆ
1. Josip Mišković, Hrvat, Popovača, Polakova 86, 15798409 Kutina
2. Franjo Martinović, Hrvat, Popovača, Mikulanica 130, 100353619 Kutina
3. Marijan Belančić, Hrvat, Gornja Jelenska, Rudnička 3, 100960189 Kutina
4.Anto Žilić, Hrvat, Popovača, Sisačka 160 b, 103700688 Kutina
5. Ivan Jakovljević, Hrvat, Podbrđe, Zagradska 23, 101615555 Kutina
6. Milivoje Andrić, Hrvat, Gornja Gračenica, Zagrebačka 148, 102437948 Kutina
7. Ivan Franjić, Hrvat, Voloder, Ulica gospođice 5, 102699345 Kutina
8. Marko Cupić, Hrvat, Popovača, Julija Banderiera 15, 103124906 Kutina
9. Ivica Dragozet, Hrvat, Donja Vlahinička, Vinogradska 10, 103089296 Kutina
10. Josip Pokas, Hrvat, Osekovo, Gornje selo 78, 15758738 Kutina
11. Branislav Pavličević, Hrvat, Stružec, Belavina 10, 14792692 Kutina
12. Marina Stijepanović, Hrvatica, Popovača, Sisačka 30, 14845877 Kutina
13. Vlado Kupović, Hrvat, Podbrđe, Zagradska 32, 100831748 Kutina
14. Igor Šket, Hrvat, Popovača, Vinogradska 22a, 103432719 Kutina
15. Davor Petrović, Hrvat, Donja Gračenica, Radinička 22a? 100785143 Kutina
16. Jasna Delpont, Hrvatica, Voloder, Zagrebačka 63, 101770850 Kutina
17. Ivan Tomac, Hrvat, Gornja Jelenska, Jelengradska 156, 15686732 Kutina
18. Marko Kutleša, Hrvat, Popovača, Mije Stupariča 4, 103371435 Kutina
19. Valentina Bučar, Hrvatica, Podbrđe, Zagradska 3, 102194677 Kutina

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA
NOSITELJ LISTE: ROMAN ROSAVEC
1. Roman Rosavec, Hrvat, Osekovo, Gornje selo 46, 100947776 Kutina
2. Anita Juratovac, Hrvatica, Gornja Gračenica, Zagrebačka 113, 103715229 Kutina
3. Ivica Malekinušić, Hrvat, Osekovo, Sv. Florijana 12, 101708714 Kutina
4. Kruno Dolenčić, Hrvat, Potok, Kutanija 114, 15294862 Kutina
5. Ivan Križanić, Hrvat, Stružec, Donje selo 6, 102398593 Kutina
6. Renata Klanjčić, Hrvatica, Popovača, Ravnik 67, 102474916 Kutina
7. Marko Miša, Hrvat, Voloder, Manceova ul. 2 A, 102388119 Kutina
8. Ana Smrekar, Hrvatica, Popovača, Zorke Sever 5, 101355784 Kutina
9. Danijel Cvetić, Hrvat, Potok, Cavorija 93A, 102925657 Kutina
10. Danijela Blažević, Hrvatica, Gornja Gračenica, Skarje 6, 102388390 Kutina
11. Dražen Papišta, Hrvat, Osekovo, Crkveno selo 85, 101704095 Kutina
12. Tomislav Fanjkutić, Hrvat, Popovača, Trnajec 10, 102832266 Kutina
13. Nikolina Kovač Malekinušić, Hrvatica, Osekovo, ul. Sv. Florijana 12,102659707 Kutina
14. Stjepan Tušek, Hrvat, Popovača, Veliko Brdo 25, 101134413 Kutina
15. Dražen Žabčić, Hrvat, Potok 6,15759990 Kutina
16. Martina Brajković, Hrvatica, Popovača, UL jorgovana 16, 102965163 Kutina
17. Dino Pleše, Hrvat, Popovača, Dr, Polaka 20, 103042851 Kutina
18. Iva Strilić, Hrvatica, Popovača, Dr. Polaka 18, 101375871 Kutina
19. Mijo Milas, Hrvat, Osekovo, Sv. Florijana 16, 100283368 Kutina

4. NEZAVINSKA OPĆINSKA LISTA
NOSITELJ LISTE: RADOMIR ŠITTE
1.Radomir Sitte, Hrvat, Popovača, Vinogradska, Mikulanica 3,15343678 Kutina
2.Ivančica Furda, Hrvatica, Podbrđe,Vatrogasna 7,103546176 Kutina
3.Dean Kuntić, Hrvat, Voloder, Zagrebačka 69,102858143 Kutina
4.Verona Zlački, Hrvatica, Popovača, Sisačka 160 a 15715916 Kutina
5.Zeljko Delija, Hrvat, Donja Vlahinička, Josipa Ruseka 33,101916866 Kutina
6.Natalija Habijanec, Hrvatica, Popovača, Trnovka 50,103712187 Kutina
7.Ivan Serbetski, Hrvat, Popovača, Zorke Sever 7,100191201 Kutina
8.Mirela Ložar, Hrvatica, Gornja Jelenska, Ljudevita Vukotinovića 2,102704225 Kutina
9.Hrvoje Jajčinovič,Hrvat, Donja Vlahinička, Zagrebačka 18, 101716056 Kutina
10.Gordana Sertić, Hrvatica, Popovača, Veliko Brdo 74,100659038 Kutina
11.Zlatko Bukvić, Hrvat, Gornja Gračenica, Zagrebačka 22,15759984 Kutina
12.Ivanka Novačić, Hrvatica,Popovača, Kolodvorska 45,1458694 Kutina
13.Dubravko Kovačić, Hrvat, Moslavačka Slatina 65101050099 Kutina
14.Tanja Randić, Hrvatica, Popovača, Mate Lovraka 5,14490764 Kutina
15.Zvonimir Kovač, Hrvat, Potok, Cavorija 84,15808093 Kutina
16.Tomislav Smrekar, Hrvat, Popovača, Zorke Sever 5,103613241 Kutina
17.Franjo Prosenik, Hrvat, Gornja Jelenska, Kamenica 19,101248607 Kutina
18.Ana Korenić, Hrvatica, Potok, Cavorija 25,100915751 Kutina
19.Zlatko Mikulić, Hrvat, Osekovo, Gornje Selo 63,100539266 Kutina

5. KOALICIJA STRANAKA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
NOSITELJ LISTE: ZDENKO KRNJIC
1. Zdenko Krnjić, Hrvat, Popovača, Braće Weiss 15, 15239679 Kutina
2. Ivan Pasenec, Hrvat, Ciglenica, Palih boraca 14, 15808130 Kutina
3. Robert Zobel, Hrvat, Popovača, Trg grofova Erdodvja 24, 103309507 Kutina
4. Gojko Ivandić, Hrvat, Popovača, Antuna Nemčića 3, 101483272 Kutina
5. Gordana Lacković, Hrvatica, Popovača, Zagrebačka 18, 15136987 Kutina
6. Dubravko Zobel, Hrvat, Popovača, Trg grofova Erdodvja 19, 100270851 Kutina
7. Višnja Adrinek, Hrvatica, Osekovo, UI. Hrvatskih branitelja 2, 101623440 Kutina
8. Sandra Plavec, Hrvatica, Stružec, Varoš 8,103036286 Kutina
9. Željko Stančić, Hrvat, Potok, Potok 241, 100617018 Kutina
10. Šaša Jagarčec, Hrvat, Popovača, Zagrebačka 7, 103633735 Kutina
11. Jerko Miletić, Hrvat, Popovača, Vinogradska 16,101824714 Kutina
12. Jasmina Uroda, Hrvatica, Popovača, Zagrebačka 75, 102324996 Kutina
13. Željko Greman, Hrvat, Popovača, Radnička 8, 103364249 Kutina
14. Željko Zakarić, Hrvat, Popovača, Alojzija Stepinca 2, 100798050 Kutina
15. Nataša Horvatin-Pleše, Hrvatica, Voloder, Kolodvorska 4 100235045 Kutina
16. Dalibor Potrkač, Hrvat, Gornja Jelenska, Gornja Jelenska 92,102116017 Kutina
17. Josip Uremović, Hrvat, Popovača, Ivana Pergošića 20, 14758560 Kutina
18. Igor Ilčić, Hrvat, Popovača Jaglaca 4, 100123712 Kutina
19. Davorka Rožman, Hrvatica, Stružec, Srednje selo 2, 101884511 Kutina

 

OPĆINA VELIKA LUDINA

 Predložene liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i objavljuju kako slijedi:

Hrvatska demokratska zajednica-HDZ
Nositelj liste: Dražen Pavlović
Kandidati:
1. Dražen Pavlović, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 50, 102816092 PP Kutina
2. Stevo Kovač, Hrvat, Velika Ludina, Mustafina Klada 29, 15294713 PP Kutina
3. Vjekoslav Kamenščak, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 85, 103475088 PP Kutina
4. Branko Zrinščak, Hrvat, Velika Ludina, Okoli, Crkvena 71, 15155191 PP Kutina
5. Miljenko Sipić, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 30, 103469945 PP Kutina
6. Mirela Dokmanić, Hrvatica, Velika Ludina, Vidrenjak 42, 10343080 PP Kutina
7. Dejan Faltis, Hrvat, Velika Ludina, Livadarska 12, 102665228 PP Kutina
8. Zeljko Kuntić, Hrvat, Gornja Vlahinička, Pužev Brijeg, 103484840 PP Kutina
9. Snježana Bašić Kadlec, Hrvatica, Velika Ludina, Grabrov Potok, Zagrebačka 35,103035345 PP Kutina
10. Vlado Matijević, Hrvat, Gornja Vlahinička, Moslavačka 46, 101912903 PP Kutina
11. Branko Kozak, Hrvat, Velika Ludina, Vidrenjak 124, 100974138 PP Kutina
12. Marija Kršek, Hrvatica, Velika Ludina, Mala Ludina, Moslavačka 17, 101455326 PP Kutina
13. Ivanka Grudenić, Hrvatica, Velika Ludina, Kompator 18, 103725047 PP Kutina

Hrvatska seljačka stranka - HSS
Hrvatska socijalno-liberalna stranka - HSLS

Nositeljica liste: Marijana Petir
Kandidati:
1.Marijana Petir, Hrvatica, Mustafina Klada 24, V. Ludina, 102545164 PP Kutina
2.Natalija Ninić, Hrvatica, Mala Ludina, Moslavačka 54, 103107671 PP Kutina
3.Zvonko Majetić, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 42, 100426363 PP Kutina
4.Darko Jagodnik, Hrvat, Grabrov Potok, Zagrebačka 37, 15474136 PP Kutina
5.Ivica Naglić, Hrvat, Kompator 34, V. Ludina, 15294708 PP Kutina
6.Ivan Pelegrin, Hrvat, Okoli, Crkvena 150, V. Ludina 100780809 PP Kutina
7.Marijan Svilić, Hrvat, Katoličko Selište 73, V. Ludina, 15759703 PP Kutina
8.Ines Somođvar, Hrvatica, Velika Ludina, Moslavačka 28, 103448329 PP Kutina
9.Mladen Palajić, Hrvat, Mala Ludina, Moslavačka 81A, 102758507 PP Kutina
10.Damir Simunić, Hrvat, Ludinica 20, Velika Ludina, 102181591 PP Kutina
11.Josip Buić, Hrvat, Mije Stuparića 108, Vidrenjak, 101110340 PP Kutina
12.Davorin Galić, Hrvat, Ruškovica 17, Velika Ludina, 102434369 PP Kutina
13.Josip Petir, Hrvat, Mustafina Klada 24, Velika Ludina, 101481738 PP Kutina

Hrvatska stranka prava - HSP
Nositelj liste: Zlatko Nežić
Kandidati:
1.Zlatko Nežić, Hrvat, Mala Ludina, Moslavačka 28, 103301962 PP Kutina
2.Dražen Pernar, Hrvat, Katoličko Selište, Katoličko Selište 3, 14993127 PP Kutina
3.Niko Stošić, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 125, 101489341 PP Kutina
4.Jasenka Hanžek, Hrvatica, Katoličko Selište, Moslavačkih Vinograda 75, 101482822 PP Kutina
5.Mario Sćuri, Hrvat, Vidrenjak, Mije Stuparića 96, 102144723 PP Kutina
6.Dario Hegel, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 5, 102563832 PP Kutina
7.Anto Pejkić, Hrvat, Okoli, Naftaplinska 11, 102062884 PP Kutina
8.Danijel Lomnicki, Hrvat, Velika Ludina, Sv. Mihaela 47, 102435655 PP Kutina
9.Tamara Bartoš, Hrvatica, Vidrenjak, Mije Stuparića 40, 101643134 PP Kutina
10.Mirjana Horvatinčić, Hrvatica, Mala Ludina, Moslavačka 79, 100784671 PP Kutina
11.Franjo Lom, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 39, 103688664 PP Kutina
12.Marica Sliško, Hrvatica, Mala Ludina, Moslavačka 52, 100598378 PP Kutina
13.Dario Oštrec, Hrvat, Okoli, Plinska 3,102759575 PP Kutina

Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP
Nositelj liste: Igor Faltis
Kandidati:
1.Igor Faltis, Hrvat, Velika Ludina, Livadarska 10, 101828480 PP Kutina
2.Emil Haban, Hrvat, Velika Ludina, Vidrenjak 92, 100155079 PP Kutina
3.Nikola Mokosek, Hrvat, Velika Ludina, Okoli, Crkvena 8, 102248422 PP Kutina
4.Darko Široki, Hrvat, Velika Ludina, Mala Ludina, Moslavačka 55, 102115418 PP Kutina
5.Marija Žarković, Hrvatica, Velika Ludina, Ruškovica 9A, 15759983 PP Kutina
6.Zlatko Balija, Hrvat, Velika Ludina, Okoli, Crkvena 18, 102276576 PP Kutina
7.Milan Sunjog, Hrvat, Velika Ludina, Mustafina Klada 18, 101047729 PP Kutina
8.Slađana Vejin, Hrvatica, Velika Ludina, Grabrov Potok 3, 15427198 PP Kutina
9.Marijan Gašparec, Hrvat, Velika Ludina, Zagrebačka 33, 101098068 PP Kutina
10.Dragica Biočić, Hrvatica, Velika Ludina, Vidrenjak, Gaj 9, 15808102 PP Kutina
11.Dragica Ključar, Hrvatica, Velika Ludina, Okoli, Crkvena 138, 101837215 PP Kutina
12.Mihaela Haban, Hrvatica, Velika Ludina, Vidrenjak 72,101664479 PP Kutina
13.Josip Milašinović, Hrvat, Velika Ludina, Vidrenjak, Mije Stuparića 66, 100745584 PP Kutina

Nezavisna općinska lista
Nositelj liste: Damir Markiš
Kandidati:
1.Damir Markiš, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 19, 15239736 PP Kutina
2.Franjo Farkaš, Hrvat, Velika Ludina, Vidrenjak, Mije Stupariča, 100490214 PP Kutina
3.Jadranka Budin, Hrvatica, Velika Ludina, Grabrov Potok, Zagrebačka 11,100691300 PP Kutina
4.Josipa Obranović, Hrvatica, Velika Ludina, Vidrenjak, Kolodvorska 3/1, 102810273 PP Kutina
5.Dragutin Jurec, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 31, 100752585 PP Kutina
6.Marina Perak, Hrvatica, Velika Ludina, Okoli, Ulica fazana 1, 101319434 PP Kutina
7.Ljerka Šimunović, Hrvatica, Velika Ludina, Sv. Mihaela 25, 101408646 PP Kutina
8.Stjepan Lovreković, Hrvat, Velika Ludina, Vidrenjak 16, 15343628 PP Kutina
9.Bojana Jendric, Hrvatica, Velika/Ludina, Vidrenjak, Kolodvorska 76,103510485 PP Kutina
10.Danica Grečan, Hrvatica, Velika Ludina, Moslavačka 17, 100747648 PP Kutina
11.Ana Farkaš, Hrvatica, Velika Ludina, Vidrenjak, Mije Stuparića 78,15686635 PP Kutina
12.Marija Udovičić, Hrvatica, Velika Ludina, Vidrenjak, Kolodvorska 3/1, 100678011 PP Kutina
13.Zvjezdana Markiš, Hrvatica, Velika Ludina, Obrtnička 19, 101532240 PP Kutina

Nezavisna općinska lista
Nositelj liste: Josip Plaščar
Kandidati:
1.Josip Plaščar, Hrvat, Vidrenjak, Vidra 1, 14758923 PP Kutin.
2.Vlado Jajetić, Hrvat, Velika Ludina, Cvjetna 4, 101654522 PP Kutina
3.Branko Moguljak, Hrvat, Vidrenjak, Mije Stuparića 11. 100872185 PP Kutina
4.Zvonko Vuković, Hrvat, Velika Ludina, Cvjetna 20, 100387346 PP Kutina
5.Eduard Semenjuk, Hrvat, Vidrenjak, Kolodvorska 22, 100485593 PP Kutina
6.Dražen Grenković, Hrvat, Ruškovica 3, Velika Ludina, 14377682 PP Kutina
7.Zeljko Kršek, Hrvat, Mala Ludina, Moslavačka 17, 100530228 PP Kutina
8.Darko Pomahač, Hrvat, Velika Ludina, Grabrov Potok 40, 15559233 PP Kutina
9.Stevo Bogdan, Hrvat, Velika Ludina, Vidrenjak 90, 100896661 PP Kutina
10.Dubravka Lučić, Hrvatica, Okoli, Crkvena 43, 102893820 PP Kutina
11.Ivan Klauda, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 46, 100482502 PP Kutina
12.Goran Novačić, Hrvat, Velika Ludina, Obrtnička 8, 102186530 PP Kutina
13.Saša Horčićka, Hrvat, Gornja Vlahinička, Moslavačka 131, 103487061 PP Kutina

Nezavisna općinska lista

Nositelj liste: Marijan Rešetar
Kandidati:
1.Marijan Rešetar, Hrvat,Gornja Vlahinička, Moslavačka 104, 100163411 PP Kutina
2.Jurica Đudarić, Hrvat, Gornja Vlahinička Moslavačka 8, 103391159 PP Kutina
3.Marijana Rešetar, Hrvatica, G. Vlahinička, Moslavačka 104, 103654899 PP Kutina
4.Marijan Hajek, Hrvat, G. Vlahinička, G. Vlahinička 0, 14845742 PP Kutina
5.Saša Hajek, Hrvat, Gornja Vlahinička, Moslavačka 98, 103088524 PP Kutina
6.Marija Simunić, Hrvatica, Ludinica, Ludinica 20,103141383 PP Kutina
7.Dejan Peršić, Hrvat, Gornja Vlahinička, Moslavačka 4, 102071630 PP Kutina
8.Branko Pergar, Hrvat, Gornja Vlahinička, Moslavačka 27, 101231893 PP Kutina
9.Josip Skrebajlo, Hrvat, Gornja Vlahinička, Moslavačka 23, 101073874 PP Kutina
10.Marija Pergar, Hrvatica, Gornja Vlahinička, Moslavačka 27,101231922 PP Kutina
11.Dubravka Đudarić, Hrvatica, G. Vlahinička, Moslavačka 8, 15136806 PP Kutina
12.Anita Pranjić, Hrvatica, G. Vlahinička, Moslavačka 109 , 103722513 PP Kutina
13.Ivan Stanić, Hrvat, Gornja Vlahinička, G. Vlahinička 32, 100392473 PP Kutina

ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELIKA LUDINA
1.Hrvatska demokratska zajednica-HDZ
Nositelj liste: Dražen Pavlović

2. Hrvatska seljačka stranka-HSS
Hrvatska socijalno-liberalna stranka-HSLS
Nositeljica liste: Marijana Petir

3. Hrvatska stranka prava-HSP
Nositelj liste: Zlatko Nežić

4. Nezavisna općinska lista
Nositelj liste: Damir Markiš

5. Nezavisna općinska lista
Nositelj liste: Josip Plaščar

6. Nezavisna općinska lista
Nositelj liste: Marijan Rešetar

7. Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP
Nositelj liste: Igor FaltisZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VELIKA LUDINA
1.Kandidat: Igor Faltis
Zamjenik kandidata: Marijan Gašparec
Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP

2.Kandidat: Damir Markiš
Zamjenik kandidata: Franjo Farkaš
Nezavisni kandidat

3. Kandidat: Dražen Pavlović
Zamjenik kandidata: Zlatko Nežić
Hrvatska demokratska zajednica-HDZ Hrvatska stranka prava-HSP

4. Kandidat Dubravko Petir
Zamjenik kandidata Ivan Somođvar
Hrvatska seljačka stranka-HSS Hrvatsko socijalno-liberalna stranka-HSLS

5. Kandidat: Josip Plaščar

Zamjenik kandidata: Vlado Jajetić
Nezavisni kandidat